👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, Etik och moral (år7)

Skapad 2021-01-18 12:37 i Hallsta skola Norrtälje
I arbetsområdet läser vi om vad är gemensamt för olika religioner och studera samerna och deras tro. I arbetet ingår etik, moral och värderingar, där vi lär oss om olika etiska modeller.
Grundskola 7 Religionskunskap
I dagens samhälle finns en mångfald av religioner och livsåskådningar. Kunskaper om religioner är viktiga för att skapa förståelse mellan människor. Vad är religion? Går det att skilja mellan religion och kultur? I det här arbetsområdet ska vi arbeta med att undersöka vad religion är och vad som är gemensamt för religioner för att sedan studera andra livsåskådningar som samernas religion. Vi ställs ofta inför olika val som påverkar andra och ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. I arbetsområdet kommer vi att lära oss om olika etiska val man kan ställas inför.

Innehåll

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna

 • Berätta om och kunna förklara vad som kännetecknar en religion.

 • Kopplingen religion och samhället, hur hänger de ihop?

 • Känna till etiska modeller och kunna använda dessa när du beskriver och förklarar om hur man kan göra i olika situationer; moraliska dilemman.

Vad ska vi arbeta med; dvs undervisning och hur vi ska öva

 • Vi kommer att läsa om vad religion är och om kopplingen till samhället.
 • Vi kommer att lära oss det viktigaste om de fem världsreligionerna.
 • Samerna och deras tro och kopplingen till det svenska samhället; vi kommer att se film och diskutera den.
 • Vi kommer att lyfta religioners roll i hur man skapar sig en identitet.
 • Värderingsfrågor (etik), vi kommer att läsa och diskutera moraliska dilemman; vi ska läsa och diskutera dilemman.

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med andra i klassen. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, se film och nyhetsklipp, ha diskussioner om text och film, arbeta med textmaterial och olika tillhörande uppgifter. 

Vi kommer ha ett skriftligt prov på arbetsområdet.

Kunskapskrav och bedömning

Detta skall bedömas;

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven. 

Din förmåga att;

 • Kunna diskutera och resonera kring olika moraliska livsfrågor och värderingar i olika sammanhang.
 • Kunna förstå hur olika religioner och livsåskådningar påverkar ditt och andras sätt att leva.
 • Resonera och argumentera kring moraliska dilemman och hur du i diskussioner kan använda dig av etiska begrepp och modeller.
 • Kunna beskriva och redogöra för centrala tankegångar om religion och då kunna använda ord och begrepp.

Uppgifter

 • Exempel etik och moral

 • Etisk frågeställning

 • Instuderingsfrågor religion åk 7

 • Den kristna läran

 • Kristendomens grundare

 • Kristendomens skrift

 • Världsreligionerna

 • Religion och vetenskap

 • Introduktion religion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  A 9

Matriser

Re
Religionskunskap

E
C
A
Förmåga att:
analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förmåga att:
analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Förmåga att:
analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga att:
reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Förmåga att:
resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga att:
söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • Re
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.