Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och minoritetsspråk, samt dialekter.

Skapad 2021-01-18 12:54 i Jernvallsskolan Sandviken
Nordiska språk och minoritetsspråk i Sverige Du kommer lära dig mer om de nordiska språken och de fem nationella minoritetsspråken i Sverige, samt dialekter.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med språk som talas i Sverige och Norden. Det innebär även de minoritetsspråk vi har i Sverige.

Innehåll

Mål

 • Du ska kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och de andra nordiska språken.
 • Du ska veta vad ett minoritetsspråk är och kunna ge exempel på ett nationellt minoritetsspråk.
 • Du ska kunna höra skillnad på minst tre dialekter

 

Undervisning

 • Vi kommer att läsa om och titta på film om de fem nordiska språken.
 • Vi kommer att arbeta med de fem minoritetsspråken och titta på filmen "Sameblod."
 • Vi kommer att diskutera och svara på frågor. 
 • Vi kommer att lyssna på olika dialekter.
 • Vi kommer att göra ett grupparbete om de olika nordiska språken samt om de olika minoritetsspråken i Sverige. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • känna till likheter och skillnader i de nordiska språken
 • känna till vad ett minoritetsspråk är 
 • känna till vilka Sveriges minoritetsspråk är
 • höra skillnad på minst tre olika dialekter

 

Användbara länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=oOjv1nMXCmw&feature=emb_title

http://www.grundskoleboken.se/wiki/Svenska_dialekter

https://urplay.se/serie/155348-jakten-pa-spraket

https://app.studi.se/l/sveriges-nationella-minoritetsspraak

https://www.isof.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html

https://www.minoritet.se/

https://www.norden.org/sv/information/de-nordiska-spraken

https://www.isof.se/sprak/vad-ar-sprakvard/sprakvard-i-norden/de-nordiska-spraken.html

https://www.isof.se/sprak/dialekter/lyssna-pa-dialekter.html

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Nordiska språk och minoritetsspråk, samt dialekter.

Rubrik 1

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: