Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-01-18 13:02 i Österbyskolan Östhammar
Europa
Grundskola 6 Geografi Svenska
Vi kommer under v.2 till v.14 att jobba med vår världsdel Europa. Vi skall lära oss vilka länder som ingår i världsdelen Europa och se hur kartan för Europa ser ut? Vi ska ta reda på var de flesta människorna bor i Europa och varför människor bor just där och hur påverkas landskapet av det? Vi skall lära oss hur Europas natur och kulturlandskap ser ut? Detta är några av alla frågor som du kommer att få kunskap om under det här arbetsområdet. Om du är intresserad av att sträva mot att höja ditt betyg i ämnet så tilldelas du en extra uppgift där du skall ta reda på fakta kring ett land i Europa. Du skall utforma en affisch och vecka 14 redovisa muntligt för klassen. Möjlighet att arbeta med detta får du på elevensval tid samt som en hemuppgift. Material till affischen får du av oss lärare.

Innehåll

 

Mål för arbetsområdet:

Det här kommer du att lära dig:

-  att använda olika typer av kartor och källor för att dra slutsatser kring t. ex. markanvändning, klimat och naturresurser i Europa.

-  att kunna visa på en karta var Europa och övriga världsdelar ligger.

-  namngeografi i Europa,  t. ex. länder, huvudstäder, tätorter, hav, sjöar, floder, berg, öar.

- var människor bor i Europa samt orsaker och konsekvenser av detta.

-  att beskriva och jämföra natur- och kulturlandskap och hur det har förändrats i Europa.

- att ge förslag på åtgärder för att Europas utveckling ska bli mer hållbar.

- använda dig av centrala ord och begrepp.

 

Arbetssätt:

Så här kommer vi att jobba:

- Gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner i helklass.

- Instuderingsfrågor/arbetsblad till läroboken Upptäck Europa i geografi. 

- Träna namngeografi med hjälp av bland annat Atlas och Seterra online.

- Studera kartor och andra källor och dra slutsatser kring dessa.

- Se filmer om Europa som världsdel och Europas länder samt se Geografens testamente.

- För elever som strävar efter ett högre betyg: Sök och utforma en affisch, samt presentera informationen om ett land i Europa, enskilt. 

 

Bedömning:

Dina förmågor kommer att bedömas genom:  

-  Hur du deltar under lektionerna, både under enskilt arbete och i grupp/helklass.

-  Skriftliga/muntliga uppgifter. Visa din delaktighet genom att vara aktiv t.ex. samtal i klassrummet.

-  Test på namngeografi.

- Strävar du efter ett högre betyg så skall du ta reda på fakta om ett land och utforma en affisch samt redovisa muntligt inför klassen v.14

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge
Geografi - Europa

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Kartkunskap
länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag.
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika natur-typerna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Jämföra länder
Använda tabeller för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: