Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerikanska revolutionen

Skapad 2021-01-18 13:23 i Söndrumsskolan F-2 Halmstad
Grundskola 8 Historia
I det blivande landet USA fanns det 13 brittiska kolonier. Dessa kommer bli missnöjda som leder till en revolution där dagens USA växer fram. Den amerikanska revolutionen inspirerar sedan omvärlden.

Innehåll

Syfte (från Lgr11):

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

 

Tid: ca 5 antal lektioner

 

För att nå E:

  • Förklara orsaker till den amerikanska revolutionen
  • Förklara vad den amerikanska revolutionen får för konsekvenser för samhället och individen och omvärlden

 

Begrepp: frihetskriget, kolonist, Boston Tea party, upplysningen, notaxation without representation, självständighetsförklaringen, Thomas Jefferson, George Washington, författning, senaten, kongressen, Högsta domstolen

 

För att nå högre betyg:

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna:

  • dra slutsatser (ex. ange Amerika hade kunnat varit idag om revolutionen inte hade skett)
  • argumentera (ex. argumentera om varför den amerikanska revolutionen är så viktig för en amerikan)
  • jämföra (ex. hur livet förändrades för en amerikan före och efter revolutionen)
  • byta perspektiv (ex. se amerikanska revolutionen ur en amerikan och britts synvinkel)

 

Så här kommer vi att arbeta 

·      Arbeta med Clio.

·      Diskussioner. 

·      Olika uppgifter. 

·      Titta på filmer. 

·      Eget arbete. 

 

Bedömning 

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.  

 

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur du använder ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: