Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör egna sagor

Skapad 2021-01-18 13:56 i Västanvindens Förskola Fristående förskolor
Vi vill ge barnen verktyg för att hitta på egna sagor och på det visset uppmuntra deras fantasi, språkliga och skriftliga färdigheter.
Förskola
Vi vill ge barnen verktyg för att hitta på egna sagor och på det viset uppmuntra deras fantasi, språkliga och skriftliga färdigheter.

Innehåll

Strandskär   Sagoprojekt

 

Mål: Barnen gör egna sagor

 

 

Syfte: Vi vill ge barnen verktyg för att hitta på egna sagor och på det viset uppmuntra deras fantasi, språkliga och skriftliga färdigheter.

 

 

Undervisningsstrategier:

 

Barnen får göra egna dockor, kompisar till dockan Ture som de träffat.

 

Barnen får göra egna sagor med hjälp av de tre askarna (enkel metodik för hur man gör sagor).

 

Barnen får lyssna på musiksagor, dramatisera sagor, rita sagor.

 

 

Dokumentation:

 

Vi filmar barnens sagor.

Vi kommer också att visa barnens alster på väggen på Strandskär.

 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/utveckla förmågor/få förändrade kunskaper kring.

 

Vi vill stimulera barnens fantasi och språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: