👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa kap 3 och 4

Skapad 2021-01-18 14:04 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
Kap. 3 Klockan, datum, almanackan och tidsbegränsningar inleder detta kapitel. I slutet kommer vi även att jobba med olika typer av tabeller och diagram samt problemlösningsmetoden "hitta ett mönster". Kap. 4 Metoder för att göra beräkningar av större tal inom multiplikation och division av större tal i ena faktorn och i täljaren samt repetition av problemlösningsmetoderna gissa och pröva, rita en bild samt hitta mönster.

Innehåll

Planeringens innehåll

- Ord/begrepp att kunna:

Kap. 3: sekund, minut, timme, kvart, dygn, vecka, månad, år, veckodagarnas namn, månadernas namn, datum, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram och mönster

Kap. 4: kort division, nämnare, multiplikation, produkt, faktor, täljare, kvot, medelvärde och rest

- Arbetsformer:

Vi utgår från läromedlet Alfa

kap. 3 s. 103-152

kap. 4 s. 153-194

 

Du kommer att få:

- delta vid genomgångar

- jobba enskilt och tillsammans med andra

- lyssna på andras strategier när de löser rutinuppgifter och problem

- få möjlighet att presentera dina strategier att lösa rutinuppgifter och problem

 

- Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

Se matris under godtagbara kunskaper

 

- Bedömning baseras på:

Det du visar under lektionstid tex vid genomgångar och presentationer samt vid förhör.

 

- Tidsplan: 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Alfa kap 3 och 4

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Göra tidsberäkningar
Du kan ännu inte på egen hand göra tidsberäkningar.
Du kan på egen hand göra tidsberäkningar inom digital och/eller analog tid. Ibland behöver du använda hjälpmedel för att kunna klara uppgiften.
Du kan på egen hand göra tidsberäkningar inom digital och analog tid.
Avläsa diagram
Du kan ännu inte på egen hand avläsa diagram och använda de data som de innehåller.
Du kan oftast avläsa enkla diagram på egen hand och använda de data som de innehåller på något sätt.
Du kan avläsa olika typer av diagram på egen hand och använda de data som de innehåller på något sätt.
Problemlösning
Du kan ännu inte på egen hand lösa problem med hjälp av de strategier vi har gått igenom.
Du kan oftast lösa enkla problem på egen hand men kan behöva hjälp att förstå innebörden av problemet för att kunna lösa dem.
Du kan lösa enkla problem på egen hand och behöver sällan hjälp att förstå innebörden av problemet för att kunna lösa dem.
Multiplikation av större tal
Du kan ännu inte på egen hand använda någon metod för att lösa större multiplikationer.
Du kan oftast välja någon metod för att lösa större multiplikationer. Dina svar blir oftast korrekta.
Du kan välja någon eller flera metoder för att lösa större multiplikationer. Dina svar blir korrekta.
Division av större tal i täljaren
Du kan ännu inte på egen hand använda någon metod för att lösa divisioner med större tal i täljaren.
Du kan oftast på egen hand använda någon metod för att lösa divisioner med större tal i täljaren. Dina svar blir oftast korrekta.
Du kan oftast på egen hand använda någon eller flera metoder för att lösa divisioner med större tal i täljaren. Dina svar blir korrekta.
Begrepp
Du behärskar ännu inte de begrepp vi har gått igenom på godtagbar nivå.
Du har grundläggande kunskap om de begrepp vi har jobbat med.
Du har utvecklad kunskap om de begrepp vi har jobbat med.
Kommunikation och resonemang
Du kan ännu inte beskriva hur du har tänkt när du har löst dina uppgifter.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva ditt tillvägagångssätt.
Du kan på ett utvecklat/varierat sätt beskriva ditt tillvägagångssätt.