👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2021-01-18 14:21 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Du har säkert någon gång känt att energin att tagit slut. Eller känt dig full av energi. Kanske har du hört att du måste äta för att få energi, eller att de på nyheterna har sagt att vi måste hushålla med energin. Är det samma energi man pratar om eller vad är egentligen energi?
Grundskola 5 – 6 Fysik
Du har säkert någon gång känt att energin att tagit slut. Eller känt dig full av energi. Kanske har du hört att du måste äta för att få energi, eller att de på nyheterna har sagt att vi måste hushålla med energin. Är det samma energi man pratar om eller vad är egentligen energi?

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att lära kunskaper inom energi och elektricitet. Med dessa kunskaper ska du utveckla förmågan att granska information, argumentera i sakfrågor och kommunicera i tal och skrift om frågor som rör energi och elektricitet.

Bedömning - vad och hur

- Med vilken kvalitet du deltar i helklassamtal, gruppdiskussioner och andra muntliga framställningar

- Hur väl du kan argumentera för/emot hållbara alternativ när det gäller energifrågan och energismarta tips, och hur väl underbyggda dina argument är. 

- Hur väl du kan granska och tolka information som handlar om energifrågan. Hur du kan använda kunskap och insamlad fakta för att skapa egna texter. Kritisk granskning av källor.

- Hur väl du använder relevanta begrepp i dina samtal och texter

- Hur väl du kan redogöra för funktionen hos elektriska kretsar och elektriska system i samhället

Du kommer också att få göra en skrifltzett skriftligt prov 11/2. Du kommer inte att få någon sammanfattning att träna på inför provet. Det du behöver träna på är de texter som ligger i Classroom, innehållet i filmerna som ligger där, begreppslistan. Tänk på att inte spara allt till sista veckan. 

Undervisning och arbetsformer

I Classroom ligger innehållet för varje lektion. Se till att följa undervisningen där så du inte missar någon del om du är hemma. 

Vi kommer att varva mellan filmer, faktatexter samt skriftliga och muntliga uppgifter. En del arbete kommer att ske enskilt och en del i grupp. 

Du kommer att få göra en skriftlig uppgift där du ska argumentera för en energikälla. Därefter kommer du att delta i en gruppdiskussion där du ska lägga fram dina argument och svara på frågor från gruppen. Detta ska filmas och lämnas in till Linda. 

Vi kommer att titta på aktuella nyheter inom området energi och använda kunskaper för att granska nyheterna. 

I alla uppgifter ska du försöka använda så mycket ämnesspecifika begrepp som möjligt. En begreppslista kommer att ligga i Classroom. 

 Vi kommer att studera elektriska kretsar och elektricitet, både teoretiskt och praktiskt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6