👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt Huset

Skapad 2021-01-18 14:37 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Huset är ett skrivprojekt i 10 kapitel som arbetar med processkrivande.
Grundskola 4 Svenska
Huset är ett skrivprojekt där ni blir författare till er egen bok som utspelar sig i ett flerfamiljshus. Där sker det fester, intriger, olyckor och lyckliga slut.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Centrala innehåll från Lgr 11

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

Hur vi jobbar

I Husetarbetet arbetar vi utifrån en given mall. Varje kapitel har ett par punkter som ska finnas med i texten. Anledningen till detta är att hjälpa till att skapa en struktur för skrivandet. Till varje kapitel görs först en kladdtext som sedan rättas av läraren. Respons på texten ges av läraren och i vissa fall av andra elever. När kladdtexten sedan lämnas tillbaka görs ändringar och förbättringar i texten och därefter skrivs texten rent antingen för hand eller på I-pad. En bild som representerar respektive kapitel görs också.

Vi arbetar med en tydlig tidsram för varje kapitel. Det medför att lärare och elev tillsammans planerar hur arbetet ska läggas upp för att texten ska hinnas klart till deadline. Detta hjälper eleverna att strukturera och planera sitt arbete.

Kunskapskrav. Det här bedöms:

 • Hur väl du kan hålla en "röd tråd" genom dina texter
 • Hur texten hänger ihop (flyt för läsaren)
 • Variation i språket (ordförråd, upprepningar mm)
 • Att du använder ett beskrivande och målande språk
 • Stavning, meningsbyggnad, användning av stor bokstav och punkt, styckesindelning

Kunskapskrav från svenska år 6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Huset - ett skrivprojekt

Kunskapskrav

Förväntade kunskaper
I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
Du använder punkt i slutet av meningar och börjar meningar med stor bokstav. Du kan även använda dig av frågetecken, utropstecken samt talstreck vid dialoger. Du stavar ljudenligt och klarar viss form av enklare dubbelteckning.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
Du har en röd tråd i dina texter när du skriver och det går lätt att följa din historia. Du har en tydlig början, mitt och slut i texten.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • SvA  E 6
Du använder person- och miljöbeskrivningar i dina texter. Du blandar mellan berättande och dialog. Du använder dig av adjektiv för att beskriva hur något eller någon är i dina texter.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • SvA  E 6
Dina bilder till texterna samspelar med innehållet i texten.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
Du kan ge respons på kamraters texter och hjälpa dem att förbättra sina texter. Du tar även till dig av den respons du får på dina texter, både från kamrater och lärare och förbättrar dina texter utifrån det.