👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings 7 - music 7a

Skapad 2021-01-18 14:45 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 7 Engelska
The first section is about music. We will learn useful words that have to do with music, read a biography about Adele, a fan-club website, a dialogue between teenagers , a music festival review and an article about music listening habits.

Innehåll

Planeringens innehåll:

 • Use vocabulary connected to music
 • Discuss music
 • Understand texts about music
 • Listening comprehension (hörförståelse) 
 • understand some grammar: presens av verbet "be", presens av verbet "have" och verb i enkelt presens

 

 

Ord/begrepp att kunna: Textbook p. 10-11 

 

Arbetsformer:

 

 • Läsa, prata, lyssna, skriva
 • Individuellt/par arbeten 

Bedömning baseras på:

Hör och läsförståelse-test vecka 7 och det vi arbetar med på lektionerna. 

 

Följande förmågor kommer att bedömas efter avslutat arbete med arbetsområdet:

 

   • Jag kan förstå och visa att jag förstått talad engelska. Genom att återberätta det jag hört  eller svara på frågor- skriftligt och muntligt. 
   • Jag kan förstå skriven engelska. Genom att återberätta det jag läst  eller svara på frågor- skriftligt eller muntligt. 
   • Jag kan använda mig av strategier för att förstå talad och skriven engelska. Genom att, till exempel, förklara ett ord jag inte kommer på med andra ord. 

 

Material: Wings textbook p. 6-25, Wings workbook p. 5-28) 

 

Tidsplan: v. 3-7

 

 

 

 

Uppgifter

 • Section 1: Music

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.