👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande samt språk och kommunikation

Skapad 2021-01-18 14:45 i Linden Örebro
Förskola
Under november, december, januari och februari kommer vi att fokusera extra på läroplansområdena barns delaktighet och inflytande samt språk och kommunikation utifrån vårt pedagogiska årshjul

Kopplingar till läroplanen

  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18