👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och Elektricitet

Skapad 2021-01-18 14:49 i Österbyskolan Östhammar
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du kommer att lära dig om magnetism och elektricitet genom att läsa faktatexter, se på film, göra olika experiment och delta i samtal och diskussioner. Du kommer att lära dig viktiga begrepp som till exempel: attrahera, repellera, statisk elektricitet och elektrisk ström.

Innehåll

 

 

Syfte och mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:

 • känna till och sortera några olika typer av material.
 • samtala om och beskriva några material som leder el och/eller är magnetiska.
 • göra enkla undersökningar och experiment i fysik.
 • förstå begrepp som; attrahera, repellera, sluten ström och bruten ström. 

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • läsa olika texter om magnetism och elektricitet.
 • se filmer om materials olika egenskaper, magnetism och elektricitet
 • göra olika undersökningar och experiment.
 • ställa hypoteser samt göra jämförelser

 

Bedömning:

Du visar vad du lärt dig genom:

 • att delta i samtal och diskussioner.
 • dokumentation av experiment
 • läsförståelse av faktatexter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3