👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Budskap och estetik

Skapad 2021-01-18 14:54 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Estetisk kommunikation
Ett budskap eller ett meddelande kan vara i princip vad som helst. Det ni kommer träna på i detta moment är hur man kan förmedla ett budskap genom olika estetiska uttryck.

Innehåll

Läsunderlag för detta moment:

Meg Marnon, Estetisk kommunikation 1, (Thelin Förlag 2018)

Främst kapitel 5, 6, 7 men även repetition av kapitel 1 samt ev. delar av kapitel 11.

 

Mer info i uppgiftsbeskrivningen!

Uppgifter

 • Budskap och estetik ESTEST01

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder.
  Est  -
 • Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
  Est  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt, ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem och redogör utförligt och nyanserat för de olika möjligheternas för- och nackdelar samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
  Est  A
 • Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt och ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
  Est  C
 • Eleven använder enkla estetiska uttryck på olika sätt samt förmedlar dessa via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
  Est  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang.
  Est  A
 • Eleven diskuterar utförligt hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade jämförelser mellan uttyck och betydelser i några olika sammanhang.
  Est  C
 • Eleven diskuterar översiktligt hur någon specifik betydelse kan uttryckas och relaterar det till någon tankeströmning.
  Est  E

Matriser

Est
Budskap och estetik

Rubrik 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Estetiska uttryck
Eleven använder enkla estetiska uttryck på olika sätt samt förmedlar dessa via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt och ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt, ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem och redogör utförligt och nyanserat för de olika möjligheternas för- och nackdelar samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
Uttrycka betydelse
Eleven diskuterar översiktligt hur någon specifik betydelse kan uttryckas […] i något sammanhang.
Eleven diskuterar utförligt hur några specifika betydelser kan uttryckas […] och gör välgrundade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur några specifika betydelser kan uttryckas […] och gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang.