👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA VATTEN

Skapad 2021-01-18 15:07 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Tema vatten.
Grundskola F NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med tema "Vatten". Vatten finns runt omkring oss i många former ,fast som den is vi halkar omkring på eller flytande i de våta bassänger vi besöker, som gas när vi kokar mat och t.o.m i de vackra snöflingorna som faller ner från himlen. På vilket sätt behöver vi människor vatten?

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla sina kunskaper om:

*vattnet som finns på jorden och vilken betydelse det har för allt liv.

*vattnets kretslopp.

*vattnets olika former.

* hur man genomför och har hypoteser kring experiment med vatten.

* vad man får/ ska spola ner i toaletten

Mål

Du visar kunskaper om vattnets kretslopp.

Du visar kunskaper om vattnets olika former.

Du resonerar och diskuterar.

Du visar förståelse för vattnets betydelse för allt liv.

Du visar att du blivit miljömedveten, en " vattenvän"

Arbetsgång

 .

 • Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.
 •  Vi ska träna på att göra en förutsägelse( hypotes) innan experimentet.
 •  Vi kommer läsa enklare faktatexter och ser på film.
 • Vi studerar vattnets kretslopp
 •  Vi lär oss sånger om vatten
 •  Vi lär oss " toalettvett"

 

Kopplingar till LGR11

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -