Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrutt utforskar djur och natur.

Skapad 2021-01-18 15:21 i Munkebo förskola Eslöv
Förskola
Med hjälp av den lilla samlaren Skrutt upptäcker vi vad som händer i naturen med djuren och växterna under vintern och våren.

Innehåll

 

 

 

 

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

I de planerade undervisningarna vill vi uppmärksamma och skapa nyfikenhet hos barnen vad som händer med djur och natur under vinter och vår.

 

Mål:

 

Samtolkning

 

”Vi vill öka barnens kunskap om omvärlden”

”Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla/lära sig mer om djuren och naturen under vinter och vår.
”Vi vill ge barnen ökad kunskap om hur djuren lever under vintern och våren. Var är djuren under vintern? Vad äter djuren under vintern? Vilka spår av djur upptäcker vi?”

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Vi kommer att börja med att titta på olika filmer på Ur play:

 

Skrutt följer spår - fågelspår.

Skrutt följer spår.

 

Skrutt: Skatan.

 

Skrutt: Skatan

 

Under våra utedagar uppmärksammar vi spår efter djur. Vilka djur ser vi? Vad händer med kastanjeträdet?


Undervisningstillfällen inomhus i mindre grupper.

 

Hur ska vi göra(form)?

* Upptäckter i naturen vid utevistelse.

* Sång och musik.

* Litteratur/film.

* Skapande.

* Wi-Fi microskåp, Blue-Bot.

* Reflektioner med barnen.

 

Vem/vilka(aktörer)?
Alla barn i gruppen, alla pedagogerna.

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

Utomhus i vårt närområde.

I de olika ateljéerna inomhus.

 

När?

Vårterminen 2021

 

Varför

För att öka barnens kunskaper om djur och natur. Barnen har visat intresse för Skrutt och naturen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: