👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-01-18 15:38 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
I en argumenterande text ger skribenten sin egen personliga åsikt om ett ämne och försöker påverka läsaren att tycka att den åsikten är riktig. Argumenterande texter skrivs för att få andra att tänka på ett visst sätt eller göra något speciellt.

Innehåll

Mål:

 • Du ska lära dig att skriva en argumenterande text där du använder  ord som gör att någon annan som läser din text kan se och förstå vad för sorts text du har skrivit.
 • Du ska visa att du kan använda skiljetecken, grundläggande regler för stavning samt använda språket på ett korrekt sätt.
 • Din text är enkel att följa och förstå.
 • Du läser en kamrats text och du kan ge exempel på ord i texten som är typiska för en argumenterande text.
 • Efter respons ska du bearbeta och förtydliga din text.

 

Hur vi ska arbeta med området:

 • Du kommer att få reda på hur en argumenterande text är uppbyggd
 • Du kommer att få titta på exempeltexter
 • Du kommer att få träna tillsammans med en kompis att skriva en argumenterande text
 • Du kommer att skriva en egen argumenterande text
 • Du ska ge och ta respons på texterna
 • Du ska efter respons bearbeta och förtydliga din text.

 

Begreppslista:

Tes, argument, förtydligande, åsikt

Tidsplan:

två veckor

Hur det ska bedömas:

Det ska tydligt framgå att din text är en argumenterande text.

I din text ska du visa att du kan använda skiljetecken, grundläggande regler för stavning samt att texten ska vara språkligt korrekt uppbyggd.

Efter respons ska din text visa på en förbättring.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6