👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål 2 (Swahili)

Skapad 2021-01-18 15:43 i Långsjöskolan Norrtälje
Gymnasieskola Modersmål - Swahili
Under VT21 kommer vi att jobba med den här planering

Innehåll

Ämnet i modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att tala, läsa, skriva och lyssna på sitt modersmål. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om sitt modersmål. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om litteratur och sina kultur.  Eleverna ska ges möjlighet att i tal och skrift utveckla ett rikt språk, som ger självtroende, trygghet i olika situationer och möjlighet att uttrycka sin personlighet och stärka sin identitet. Ämnet ska bidra till att eleverna blir förankrade i både språkområdes kultur och den svenska kulturen.

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att kunna:

Redovisa, diskutera och kommentera texternas innehåll

·            läsa olika texter med flyt och kunna använda olika lässtrategier

·            tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna.

·            skriva och analysera olika texter, med anpassning till mottagare, syfte och situation.

·            Använda olika hjälpmedel för att förbättra sin skriven text tex. böcker, kort film, bilder, nyheter, dator.

·            Framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört och tittat tex. böcker, filmer och nyheter.

·            Samtala och resonera kring texter av olika slag.

·            Argumentera, ställa frågor och framföra dina egna åsikter.

 

Ø  Innehåll

·            Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur

·            Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning

·            Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten

·            Enskilda skrivövningar i skrivbok

·            Vokabulär – för att utveckla ditt ordförråd

·            Grammatik - skrivregler och stavningsregler

·            Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter)

 

Ø  Jag kommer att bedöma på vilket sätt elever kan

Ø  läser och förstår olika sorters texter

Ø  resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens)

Ø  kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)

Ø  Att  lämna in uppgifter och läxor i tid kommer också att bedömas. 

Uppgifter

  • Utamaduni na aina za majina