👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken i randig pyjamas vecka 3-6

Skapad 2021-01-18 16:17 i Västra skolan Falun
Arbete med John Boynes bok "Pojken i randig pyjamas".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under vecka 3-7 läser vi boken "Pojken i randig pyjamas", skriven av John Boyne. Vi följer en planering, läser/lyssnar, reflekterar genom att svara på frågor. Vi kommer även att arbeta med ordkunskap. Arbetsområdet avslutas med en kortare skrivuppgift.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att du ska utveckla dina förmågor att:

- formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa och analysera skönlitteratur,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer

 

Centralt innehåll

Läsa och analysera skönlitteratur. 

Så här ska vi arbeta

Tyst läsning/lyssning av boken Pojken i randig pyjamas skriven av John Boyne. Du arbetar kontinuerligt med uppgifter som finns i Classroom. Efter läsningen görs en bokreflektion enligt givna frågor.

Ni kommer att få se filmen på engelskan. 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom 

- muntliga diskussioner kring innehållet av boken

- aktivt arbete med läsning och analys utifrån frågorna

- din skriftliga bokreflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Pojken i randig pyjamas

Läsa

Ej uppnått kunskapskravet
>
>>
>>>
Läsning
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av kapitlens innehåll visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av kapitlens innehåll visar eleven god förståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av kapitlens innehåll visar eleven mycket god förståelse.
Tolka budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tydligt framträdande budskap i boken.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tydligt framträdande budskap i boken. Eleven förstår också budskap som kan läsas mellan raderna.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tydligt framträdande budskap i boken. Eleven förstår också budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.