👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 9

Skapad 2021-01-18 16:08 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F Fysik
Planering för vårens fysik - atom- och kärnfysik, optik och astronomi. Observera att den är preliminär, datum kan ändras.

Innehåll

Atom- och kärnfysik, optik och astronomi

Syfte

·         Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

·         Genomföra systematiska undersökningar i fysik

·         Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

Centralt innehåll

·         Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

·         Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

·         Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

·         Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·         Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

·         Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

·         Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

·         Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

·         De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

·         Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·         Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Viktiga begrepp

·         Känna till hur samhället har förändrats av ny kunskap om atomen

·         De enklaste elementarpartiklarna (proton, neutron och elektron) och deras roll i en atom

·         Isotop, radioaktivt sönderfall, olika typer av strålning, halveringstid, fission, fusion

·         Hur ljus kan beskrivas som partiklar eller vågrörelse

·         Reflektion, infallsvinkel och reflektionsvinkel

·         Konkava och konvexa speglar och linser

·         Ljusets brytning

·         Totalreflektion, optiska fibrer

·         Optiska instrument

·         Spektrum

·         Känna till den historiska utvecklingen av astronomin och hur den har förändrat vår världsbild

·         Känna till teorin om universums uppkomst

·         Känna till hur olika typer av stjärnor föds, lever och dör.

·         Ha en viss insikt om avstånden i universum

·         Känna till begreppen galax, ljusår, supernova, svart hål, Big Bang

 

 Planering och kunskapskontroll

Vecka 2 – 4: Atom- och kärnfysik

                             V2 270 – 278 Atomens inre

                             V3 279 – 287 Sönderfall

                             V4 288 – 295 Fission och fusion

                             Prov 3 februari

Vecka 5 – 8 Optik

V5 132 – 137 Reflektion

V6 138 – 143 Brytning

V7 + 8 144 – 148 Instrument, färg, energi

Prov

Vecka 7 Fokusvecka


Vecka 10 – 11 Astronomi

V10 328 – 335 Stjärnor och galaxer

V11 336 – 342 Universum

Prov