👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk7, Attefallshus, v2-v8, Sofia skola

Skapad 2021-01-18 16:10 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering steg 2 för arbetsområdet "vi bygger attefallshus."

Innehåll

 

Bygg ett attefallshus!

 


Planering i Teknik åk 7

 

Tekniska lösningar och energiförsörjning

 


Ni kommer i detta arbetsområde bli era egna arkitekter och rita och konstruera ett attefallshus.
Tanken är att du ska planera för ett hus som du själv skulle vilja bo i.

 

 

 

Steg 2 grupparbete: (vårtermin)

1. Gå igenom gruppmedlemmarnas ritningar och bestäm vilket hus ni ska bygga.

2. Bygg en modell av ert attefallshus i lämplig skala så att modellen blir lätthanterlig men
    ändå möjlig att bygga med detaljer. Utgå från skala 1:20.  Ni bygger modellen i kartong,
    papp och plast. Taket ska gå att ta av så att man kan titta in i huset.

3. Bygg modeller av alla viktiga funktioner som dusch, toa, spis, kyl/frys, säng mm.
    Finns tid så bygg även modeller av möbler och möblera huset.

4. Nästa steg är att skriva klart den tekniska rapporten ni påbörjade när ni skrev om reglerna
    för attefallshus. Där kommer ni skriva om byggprocessen, samt välja ett av de tekniska
    system ett hus behöver och beskriva det närmare och dess teknikutveckling.
    Se separat instruktion för detta i Teams.

 

 

 

Veckoplanering steg 2 vecka 2-8

 

 

 

Vecka

Arbetsområde

2-6

Bygg er modell av attefallshuset

7-8

Skriv den tekniska rapporten

 

 

 

Steg 1 enskilt arbete: (hösttermin)

 

 

 

1.     Samla information om vad ett attefallshus är och reglerna för hur ett sådant hus får byggas. (Uppgift i Teams som också är start på en teknisk rapport om konstruktionen.)

 

2.     Läs i teknikboken om hur man gör en fasad och planritning sidan 36-37.

 

 

 

3.     Konstruera en planritning över ditt attefallshus (Reglerna för attefallshus måste följas.)
Fundera på vilka mått huset ska ha för att få optimal storlek så att man får plats med alla funktioner så att man kan bo och leva i huset.

 

4.     Konstruera en fasadritning av ditt attefallshus i 4 olika vyer.

 

5.     Använd ett digitalt verktyg för att göra en fasadritning eller planritning.
(Extra uppgift)

 

 

 

Centralt innehåll

 

·       Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 

·       Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

 

·       Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

 

·       Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

·       Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

·       Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav teknik för steg 1

 

                E                                    C                                               A

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.