👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern

Skapad 2021-01-18 16:09 i Karlbergs skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3) Bild
Hur ser det ut i naturen på vintern? Varför ser det ut så? Hur kan du känna att det är vinter? Varför blir det vinter?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

·      Årstidsväxlingar och hur man kan känna igen vintern.

·      Hur djur och växter anpassar sig under vinter.

·      Vi ska undersöka friktion och tyngdkraft i vinterlek.

·      Skapa en bild med hjälp av olika material och metoder.

 

Hur ska vi arbeta?

Du ska få:

·      Titta på film

·      Läsa, samtala om och skriva olika texter om vintern.

·      Dokumentera och redovisa ditt arbete i ett digitalt verktyg.

·      Göra en vinterutflykt till Hagaparken för lek.

·      Skapa en vinterbild med olika material och metoder.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska:

·      Kunna ge exempel på hur du kan se eller känna att det är vinter.

·      Lära dig namnet på några djur och hur de anpassar sig under vintern.  

·      Enkelt kunna förklara begreppen friktion och tyngdkraft kopplat till vinterlek.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

·      Genom att delta i samtal i par och helklass

·      I texter som du skriver och förklarar

·      Hur du använder dig av olika tekniker när du skapar en bild

 

 

Tips till vårdnadshavare

 

Länkar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3