👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma - kapitel 2

Skapad 2021-01-18 16:44 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Matematik

Innehåll

Kapitel 2 - Multiplikation och division.

När du har arbetat med detta kapitel ska du kunna:

- metoder för multiplikation med stora och små tal.

- metoder för division med 10, 100 och 1000.

- metoder för multiplikation och division av tal i decimalform.

- bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division.

- välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer. 

- förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet. 

 

Begrepp att kunna:

Naturliga tal, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot. 

Matriser

Ma
Kapitel 2 - multiplikation och division

Du har inte än uppnått godtagbara kunskaper
Du har nått godtagbara kunskaper.
Du har nått mer än godtagbara kunskaper.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Metod och beräkning
Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Kommunikation
Förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.