👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 4B

Skapad 2021-01-18 16:52 i Rosendalsskolan Linköping
NO - Fysik: Arbetsområde om elektricitet för klass 4A
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Fysik NO (år 1-3) Svenska
Syftet med undervisningen är att förstå vad elektricitet är och hur vi människor kan utnyttja den, genomföra olika laborationer för att förstå hur elektricitet fungerar. Elektricitet är något som alla människor använder sig av i sin vardag på ett eller annat sätt, men vad är egentligen elektricitet? Vad är det som gör att vi till exempel kan få glödlampor att lysa eller sätta igång hårfönen hemma? Kan elektricitet vara farligt? Dessa frågor är några som vi ska svara på och lära oss om under vårt arbete med elektricitet.  

Innehåll

Området fysik kommer vi arbeta med mellan vecka 46 - vecka 3/4.

Vad ska du lära dig?  

 • Veta att det finns två sorters elektricitet, statisk elektricitet och elektrisk ström.
 • veta vad elektrisk ström är.
 • veta vad en sluten krets är och att det är elektroner som "vandrar" när du har en sluten krets.
 • kunna ge exempel på material som leder ström (ledare).
 • Veta vad en isolator är samt kunna ge exempel på olika sådana.
 • Kunna få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri.
 • veta vad är serie- och parallellkoppling
 • Känna till hur en glödlampa är uppbyggd och hur den fungerar.
 • Känna till hur ett batteri fungerar.
 • Känna till farorna med el.
 • känna till om förnybar energi
 • Enkla systematiska undersökningar.
 • Dokumentera enkla undersökningar med tabeller, bilder och skriftliga rapporter. 
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.  

Hur ska du lära dig?

 • Göra enkla elektriska kopplingar. Rita enkla kopplingsscheman.
 • Planera och genomföra undersökningar kring elektricitet.
 • Dokumentera dina undersökningar och resultat.
 • Jämföra olika materials förmåga att leda elektrisk ström.
 • Diskutera elanvändningen i världen och hur olika energikällor påverkar miljön.
 • Diskutera hur tekniska uppfinningar och vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor. 
 • Läsa i läsgrupper, grupparbeten

Hur ska vi arbeta?

 • Muntliga genomgångar
 • Gemensamma diskussioner
 • Se filmer
 • Läsa böcker/texter
 • Skriftliga uppgifter kopplade till temat
 • Grupparbeten/parövningar/enskilt arbete.
 • Planera, genomföra och utvärdera experiment och olika undersökningar som är kopplat till elektricitet. 

Vad ska bedömas?

Du kommer bli bedömd utifrån din förmåga att:

 

 • Planera, genomföra och dokumentera undersökningar.
 • Använda arbetsmaterialet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Delta aktivt i diskussioner och samtal.
 • Jämföra egna och andras resultat och resonera om skillnader och likheter.
 • Använda fysikaliska begrepp i samtal och dokumentationer.
 • Söka naturvetenskaplig information och använda den i diskussioner

 

Tidsram 

Lektionerna är 2 gånger/vecka måndagar och torsdagar, ca 60 minuter vardera.

 

46

Vi avslutar området i biologi.
- Muntliga redovisningar om djuren ni forskat om.

Lektion 1: Introduktion till Fysik (läsgrupp)

- Vad är fysik egentligen? 

- Vad är elektricitet? 

- Vad kan vi redan?

47

 Lektion 2: Om elektricitet

- Vi ser film om el

- Jämför elförbrukning mellan olika länder

- Läser sidan 4-6 i "Energi och elektricitet" samt svara på frågor.

 Lektion 3: Elektricitetens historia + vad är elektricitet (läsgrupp)

- Vi läser 7-11 i "Energi och elektricitet"

- Svarar på frågor

- Tittar på film om kretsar.

 

48

 Lektion 4: Koppla en sluten krets

- Genomgång om hur vi skriver labbrapport.

- Vad är en krets?
- Hur ritar man kretsar?

- Vad krävs för att en lampa ska lysa?

 

Lektion 5: Volta och Edison (läsgrupp)
- Läser texten “
Volta - batteriforskare

- Tittar på film om Volta.
- Läser texten “Edison kom med ljuset

- Tittar på film om Edison.

49

Lektion 6: Koppla en sluten krets
Laboration

- Repetera om sluten krets. Vad krävs för att lampan ska lysa?
- Hur gör man en ritning av elektriska kretsar?

- Arbeta i par med Arbetsblad

 

Lektion 7: Isolator och ledare (läsgrupp)
-Läser sidan 12-13 i "Energi och elektricitet".

-Tittar på filmen om isolatorer och ledare
-Dokumenterar och svarar på frågor.

50

Lektion 8: Är kretsen sluten?
Laboration
- Felsökning

-Repetera vad som krävs för en sluten krets, se exempel.
- Eleverna laborerar.

- Dokumenterar laborationerna

Lektion 9:  Serie- parallellkoppling (läsgrupp)

- Gå igenom hur man kan sätta två lampor i en krets. Prata om seriekopplade och parallellkopplade lampor.
- Titta på filmen om “ Serie- och parallellkoppling"

- Läsa om elektriska kretsar

- Svara på frågor.

 

51

Lektion 10: IÄr kretsen sluten?Laboration

- Strömbrytare,

- Vad krävs för att en krets ska vara sluten?
- Titta på filmen om “Isolatorer och ledare”

- Eleverna laborerar.

- Dokumenterar laborationerna

Lektion 11: Sammanfattning av vad vi lärt oss.

 

52 JULPYSSEL/Arbeta ikapp Ledighet (JUL)

 

Vårterminen 2021


Vecka 2:

Måndag: Solceller
Onsdag: Vindturbin
Torsdag: Läsgrupper: söka fakta om olika energikällor

 

Vecka 3: 

Måndag: Laboration(prov)
Onsdag: Söka fakta om fysiker
Torsdag: Laboration (prov)

 

Vecka 4: 

Måndag: Laboration (prov)
Torsdag: Skriftligt prov 

Uppgifter

 • Begreppsförhör 3

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6

Matriser

NO Fy Sv SvA
Kunskaper om arbetsområdet elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Kan använda och beskriva olika begrepp inom elektricitet.
 • Fy
Du beskriver något begrepp inom elektricitet.
Du beskriver flera av de begrepp som vi har arbetat med inom elektricitet.
Du använder med stor säkerhet begrepp inom elektricitet.
Kunskaper
Har kunskap om hur vi använder elektricitet i hemmet eller samhället. ???
 • Fy  4-6
Du har till viss del kunskap om hur vi använder elektricitet i hemmet eller samhället.
Du har kunskap om hur vi använder elektricitet i hemmet eller samhället.
Du har god kunskap om hur vi använder elektricitet i hemmet eller samhället.
Resonemang
Resonemang gällande elektricitet och användning av elektricitet. ???
 • Fy  4-6
Du visar enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektricitet.
Du visar utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektricitet.
Du visar välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektricitet.
Dokumentation
Du kan göra dokumentationer i text och bild.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Användning av utrustning
Du kan använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och endamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, endamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar.
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbeting går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämförelse och resonemang
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på. Du ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på. Du bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på. Du ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad det kan bero på. Du ger förslag som kan förbättra undersökningen.

NO Fy Sv SvA
Kretsar kring el ( fokus laborationer)

Ej godkänd nivå
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Teknikens utveckling
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
Du deltar ännu inte i diskussioner och samtal. Du kan med stöd beskriva vad tekniken har för betydelse för människan, samhället och miljön.
Du deltar i diskussioner och har enkla synpunkter som till viss del för samtalet framåt när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats.
Du deltar i diskussioner och har utvecklade synpunkter som för samtalet framåt när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats.
Du deltar i diskussioner och har välutvecklade synpunkter som för samtalet framåt och fördjupar eller breddar dem när du framför och bemöter frågor om hur tekniken har utvecklats.
Teknikens påverkan
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du deltar inte i diskussioner och samtal. Du kan med stöd ge exempel på för- och nackdelar av olika tekniska lösningar.
Du deltar med enkla synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar.
Du deltar med utvecklade synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar på ett relativt utvecklat sätt.
Du deltar med välutvecklade synpunkter när du framför och bemöter frågor om hur olika tekniska projekt påverkar människan, samhället och miljön. Du kan ge exempel på för-och nackdelar av olika tekniska lösningar på ett välutvecklat sätt.
Tekniska arbetet
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och mpröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och omopröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Begrepp
 • Fy  E 6
Du kan med stöd benämna och samtala om tekniska lösningar och fusikaliska begrepp.
Du kan använda ord och begrepp på ett enkelt sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Du kan använda ord och begrepp på ett utvecklat sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
Du kan använda ord och begrepp på ett välutvecklat sätt för att benämna och samtala om tekniska lösningar och om några fysikaliska begrepp, modeller och teorier.
El
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, ljud och ljus kan du med stöd relatera till några fysikaliska samband.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, ljud och ljus kan du relater till några fysikaliska samband.
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa. utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och isar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något geensamt drag. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
Teknik och världsbild
 • Fy  E 6
Du kan med stöd ge exempel på en historisk och nutida upptäckt inom fysikområdet.
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom teknikområdet och på ett enkelt sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen.
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom teknikområdet och på ett utvecklat sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen
Du kan ge exempel på några historiska och nutida upptäckter inom teknikområdet och på ett välutvecklat sätt berätta om deras betydelse för människan levnadsvillkor och syn på världen

NO Fy Sv SvA
Tema: Fysiker

Fakta om en fysiker

Behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Kan söka naturvetenskaplig information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
Eleven behöver träna mer på att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor. Eleven behöver också träna på att föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda informationen och skapa..
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar till sammanhanget.
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
Eleven behöver träna mer på att använda informationen i diskussioner och skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

NO Fy Sv SvA
Begrepp inom fysik

Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Begrepp inom fysik
Visar att du kan och förstår fysikaliska fenomen och använder fysikens begrepp. Kan föra resonemang om e
 • Fy
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
Eleven visar inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och kan inte ge exempel eller beskriva dessa med hjälp av fysikens begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och kan ge exempel och beskriva dessa med hjälp av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och kan med relativt god användning beskriva samband med hjälp av fysikens begrepp