👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika skapandetekniker

Skapad 2021-01-18 16:57 i Rödluvan Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill ge barnen erfarenheter kring olika skapandetekniker. Vi kommer dels att planera för olika aktiviteter men vi kommer också ta tillvara på barnens intressen och erbjuda olika tekniker för att utveckla deras utforskande.

Innehåll

Planering

 

 • Vad ska läras ut?  Se läroplans målen nedan

 • Varför?  Syftet med vår undervisning är att de ska få erfarenheter kring skapande och olika tekniker. Vi vill att de ska få utlopp för sin kreativitet och nyfikenhet.

 • Hur ska undervisningen genomföras?  Både i planerade aktiviteter i små grupper och i den fria leken ska vi ta tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Vi kommer ha reflektion i små grupper eller enskilt. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? De planerade aktiviteterna är för alla och de fria aktiviteterna är för de som vill. 

 • Av vem? Pedagogerna på Pikachu

 • Vad är målet med undervisningen? Vi vill att barnen ska få erfarenheter kring skapande så att de blir självständiga och klara av att använda material och verktyg på ett adekvat sätt.

   

  _____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18