👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2021-01-18 17:10 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Skriva faktatext
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med texttypen faktatext. Vi går igenom hur en faktatext är uppbyggd och du ska få träna på att skriva en egen faktatext.

Innehåll

Arbetsområde:
Vi kommer att arbeta med texttypen faktatext. Du kommer att träna på olika strategier för att skriva en faktatext där text, ord och bild samspelar. Du kommer att få skriva en egen faktatext om ett ämne du själv valt.Konkreta mål:
Du ska:

 • Lära dig hur en faktatext är uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva faktatexter med tydligt innehåll och struktur.
 • Öka din förmåga att söka efter relevant information kring det du skriver om.
 • Öka din förmåga att använda ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Lägga till bilder till din text som förstärker budskapet.
 • Du ska även ange vilka källor du använt dig av.

Bedömning:
Din förmåga att använda strukturen för en faktatext.

Du ska ha med:

 • Rubrik
 • Inledning
 • Underrubriker med stycken.
 • En text som du skriver med "egna ord"
 • Bild och bildtext 
 • Källhänvisningar

Undervisning:
Vi kommer att:


- Läsa olika typer av faktatexter.
- Göra olika arbetsblad om faktatexter.
- Träna på hur man använder olika källor t.ex. internet och olika böcker.

- Skriva texten dator.

 

 

 

 

Matriser

Sv
Faktatext och informationsinhämtning

På väg att nå målet
------------------------>
------------------------>
------------------------>
Söka information
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
Jag kan tillsammans med en pedagog söka information i böcker/Internet och ta ut stödord.
Jag kan till viss del på egen hand söka information i böcker/Internet och ta ut stödord.
Jag kan på egen hand söka information i olika källor. Jag kan ta ut stödord och göra tankekartor/annat.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan ta ut stödord och göra tankekartor/annat på ett sådant sätt att de hjälper mig att strukturera mitt skrivande.
Innehåll
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en enkel faktatext med enstaka beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag radar inte upp fakta utan kan på egen hand skriva en mer utvecklad faktatext med beskrivningar.
Jag kan skriva en utvecklad faktatext som har tydliga och utförliga beskrivningar.
Skriva
Struktur
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig och jag använder styckeindelningar.
Jag kan skriva en text där strukturen är tydlig med styckeindelning och rubriker.
Stavning
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skrivregler, skiljetecken.
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats och använder även kommatecken i mina texter.
Språk
meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva texter med korrekta meningar.
Jag skriver oftast korrekta meningar.
Jag skriver korrekta meningar. Mina meningar börjar på olika sätt.
Jag skriver varierade och korrekta meningar. Meningarna är olika långa och börjar på olika sätt.
Språk och begrepp
språklig variation begreppskunskap
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en text där jag varierar mitt ordval.
Jag kan på egen hand skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval.
Jag kan skriva texter där ordvalet är varierat och jag använder några ämnesspecifika begrepp.
Jag kan skriva texter med ett varierat ordval. Jag får med flera ämnesspecifika begrepp.