👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering språk och kommunikationTomaten 2021

Skapad 2021-01-18 17:17 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Språk och kommunikation 2021

Innehåll

 

Arbetsområde/Tema/projekt: Språk och kommunikation         

Tidsperiod:  Jan - Feb 2021

Förskolans namn: Kålhagens förskola

Grupp: Tomaten

Barnens ålder: 1-3

Vilket innehåll ska behandlas? 

Språk och kommunikation.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig utveckla?/Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner? 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Att kommunicera på olika sätt och göra sig förstådd.

Barnets första bokstav är i fokus eftersom barnen är intresserade av sin bokstav och sina kompisars första bokstav.

Utifrån temat så barnen ska få välja ett djur som börjar på samma bokstav som i sitt tilltalsnamn.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig? 

Fokus på barnets första bokstav. Babblaren Babba är språkinriktad. Vi skapar en stor Babba och barnen målar sin bokstav till Babba. Barnens hus, som de tidigare skapat av mjölkkartonger, ska få sin adress. Bornholmsamlingar och andra språksamlingar, kommunikation hela tiden i verksamheten. Rim och ramsor, skrivböcker, bokläsning är några exempel på vad som händer dagligen i verksamheten. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Lärlogg i unikum, pedagogiska dokumentationer.

Pedagogerna är ansvariga.

Planeringen upprättad av:
Arbetslaget Tomaten.

 

Utvärdering