👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2

Skapad 2021-01-18 17:26 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola 2 Engelska
Äntligen engelska! I åk 2 ska du få börja lära dig engelska i skolan. Kanske kan du redan några ord och fraser? Vi kommer att träna på olika sätt. Du kommer att få lyssna, prata, samtala, läsa och skriva.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Tala
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enstaka ord inom kända områden.
Kan säga flera ord inom kända områden med ett tydligt uttal.
Kan säga enkla och inövade meningar med tydligt uttal t.ex berätta något om sig själv.
Kan delta i enkla dialoger och rollspel.
Kan berätta något enkelt som man sett, hört eller läst.
Skriva
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan skriva enstaka ord inom kända områden med ljudenlig stavning.
Kan skriva enstaka ord inom kända områden med mestadels god stavning.
Kan skriva enkla meningar och meddelanden med mestadels god stavning
Kan skriva enkla texter med mestadels god stavning.
Kan skriva en text med större innehåll och med grundläggande stavning.
Samtala
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan säga enkla hälsningsfraser.
Kan delta i ett enkelt samtal med enstaka ord.
Kan ställa och svara på enkla frågor inom kända områden.
Kan föra ett enklare samtal med en kamrat.
Kan delta i enkla samtal om vardagliga och bekanta ämnen.
Lyssna
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Förstår enstaka ord inom kända områden.
Förstår enkla instruktioner t.ex i klassrummet.
Förstår enkla meningar inom kända områden.
Förstår innehållet i en enkel uppläst text.
Förstår enkel, tydligt talad engelska inom ett välbekant område.
Läsa
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Kan läsa enstaka ord.
Kan läsa och förstå enstaka ord.
Kan läsa enkla korta meningar.
Kan läsa och förstå innehållet i en enkel text.
Kan läsa och förstå innehållet i en lättläst engelsk bok.