👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, arbete, energi, effekt - åk 9, vt 2021

Skapad 2021-01-18 17:42 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Vi jobbar med krafter, arbete, energi och effekt
Grundskola 9 Fysik
Kraft, arbete, effekt, energi - dessa ord används ofta. Men vad betyder de egentligen? Hur påverkar de din vardag? Vad kommer energin ifrån och vad används den för?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi diskuterar begreppen kraft, arbete, energi och effekt. Du läser om innehållet i läroboken och kan söka mera information på nätet. Du får genomföra praktiska undersökningar som du sedan redovisar skriftligt. Du visar dina kunskaper genom praktiskt arbete och diskussioner, genom att redovisa dina undersökningar och svara på frågor kopplade till dem samt genom att i slutet av perioden svara på frågor i ett Testmoz-test. Alla uppgifter och tester ska vara avklarade i slutet av vecka 5. Mera detaljer hittar du i periodplaneringen på Mina studier. I Classroom finns ett dokument där du skriver om undersökningarna och två simuleringsuppgifter.

Matriser

Fy
Bedömning av dina kunskaper

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Få förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar
Systematiska undersökningar, utvärdering. Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt
7. Förståelse av resultaten
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Att utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat
Systematiska undersökningar, formulering av enkla frågeställningar och utvärdering
8. Att bedöma resultatens rimlighet och att utveckla undersökningar
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Utvecklas i att framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet
10. Kunskaper om mekanik och användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om krafter, arbete, effekt och energi och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om krafter, arbete, effekt och energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om krafter, arbete, effekt och energi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället
Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet
11. Förståelse av fysikaliska samband i vardagen och i samhället
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.