👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken Roten

Skapad 2021-01-18 17:59 i Ribby förskola Haninge FSK/GR
Förskola
Leken

Innehåll

Skapa en handlingsplan i hur ni som pedagoger ska utveckla leken i er barngrupp. Arbeta utifrån det ni läst & skrivit tidigare ikväll.

Vilken lek har ni sett i er grupp som ni kan utveckla och koppla till projektet?

Skriv här: Vi har kroppen som projekt och detta startade genom att barnen dagligen lekte doktor. Detta valde vi att fördjupa oss i och de har fortsatt att leka det och vi försöker tillföra nytt material samt aktiviteter för att utveckla leken.

 

Vad anser ni är pedagogernas roll i den utvecklade leken. (pedagogernas förhållningssätt)

Skriv här: Att stötta och finnas nära samt hjälpa till när leken behövs styras upp. Skapa förutsättningar för de barn som behöver hjälp med lekkoderna.

 

Vilka tillägg behöver göras i miljön inne/ute till er lek? Behöver det skapas en ny miljö eller beställas material till er lek?

Skriv här: Nytt material skall beställas samt se över några av våra miljöer. Har vi några ytor som inte utnyttjas eller som barnen väljer att inte leka i?

 

Hur tillgodoser ni pedagoger barnens åsikter och deras påverkan av projektet och i leken?

Skriv här: Vi har utgått från barnens intressen. Vi försöker se vad de tycker om att leka med samt inspireras av.

 

 

Ska skrivas in i Unikum - skolbanken