Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen Mellangruppen

Skapad 2021-01-18 18:31 i Trollflöjtens fsk Sandviken
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Innehåll

Var är vi?

Just nu fortsätter vi vårt arbete med Temat kroppen som vi började med HT-20

Barnen kan vad deras och kompisarnas kroppar är. Vad de flesta delar heter. De vill nu börja klä på sina ritade kroppar med att måla och prata om vad de behöver för kläder när det är varmt eller kallt.

Barnen pratar om vad vi använder kroppens delar till. Handen kan vinka, foten går vi på, tårna vicka på osv.... 

Vi kommer under våren även att jobba med våra sinnen: Syn, hörsel, smak, lukt, känsel och balans.

Vart ska vi?

 Mitt mål är att barnen ska ha ökade kunskaper om sig själv:

Sin egen kropp.

Sin egen förmåga.

Sin självkänsla, självförtroende och självbild.

Att vi alla är olika och att det är helt okej.

 

Hur gör vi?

Letar på Ipaden, ställer frågor, och undersöker.

Hur gör handen? Vad gör handen? Lyssnar och samspelar till ett lärande som kommer från barnen.

Frågor som stimulerar till tänk.

Utmanar i olika lekar, sånger, rim ramsor. Målar, ritar, 

Vi pratar om vad vi har för kläder på oss när det är kallt/varmt.

Klipper ut kläder som barnen sen limmar på varsin pappersfigur efter årstid.

Rörelse där vi benämner vad vi använder för olika kroppsdelar. Rullar, hoppar, kryper, står, sitter, står mm

Vi målar mycket med färger för att stimulera barnens sinnen.

Vi smakar på olika saker, sött, surt, salt mm.

Luktar: Gott, illa, starkt mm.

Lyssnar: På olika ljud.

Ser: Olika färger och former.

Känner på olika material: hårt, mjukt, blött, taggigt mm.

Balans: Göra olika balansövningar som att stå på ett ben, gå balans på rep på golvet mm.

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

Nämndemål:

 Mål (6.2)

I Sandvikens skolor utvecklas möjligheterna att tillgodose individuella behov inom ramen för de kollektiva lösningarna.

 Mål (6.4)

Sandvikens skolors arbetsmiljö präglas av trygghet och studiero.

 Mål (6.5)

Sandvikens skolor minskar segregationen och vidgar perspektiven hos alla barn och elever för att uppnå ett socialt hållbart samhälle.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: