👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen

Skapad 2021-01-18 19:11 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 8 Historia
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med den industriella revolutionen. Det är den tid när vi går från ett jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Det arbete som tidigare hade utförts av djur och människor börja nu utföras av maskiner.

Innehåll

Planering - industriella revolutionen 

Mål för området

Du ska kunna:

 • förklara händelseförloppet av revolutionen
 • föra resonemang om orsaker till revolutionen
 • föra resonemang om resultat och konsekvenser av revolutionen
 • se samband mellan dåtid och nutid, alltså föra resonemang och se spår av revolutionen i dagens samhälle
 • beskriva och resonera kring hur och varför människors levnadsvillkor förändrades under den industriella revolutionen 

 

Undervisning

 • Genomgångar
 • Studifilmer och quiz
 • Arbetsuppgifter och bedömningsuppgifter i classroom

 

Så här visar du vad du lärt dig

Du visar vad du har lärt dig genom att vara delaktig på lektionerna och arbeta med de olika arbetsuppgifterna och bedömningsuppgifterna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Bedömningsuppgift - Orsaker till den industriella revolutionen

Jag...

------>
------>
------>
FÖRKLARA OCH RESONERAR...
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
kortfattat kring några orsaker
ingående kring nästan alla orsakerna
ingående kring alla orsakerna

Hi
Bedömningsuppgift - Hur förändrades levnadsvillkoren under den industriella revolutionen?

Jag...

------>
------>
------>
BESKRIVER...
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
kortfattat en förändring som skedde
ingående två förändringar som skedde
mycket ingående fyra förändringar som skedde
ANVÄNDER HISTORISKA ORD OCH BEGREPP...
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
ibland
oftast
alltid

Hi
Beskriva händelseförloppet av industriella revolutionen

Jag...

------>
------>
------>
HAR ARBETAT MED
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
arbetsuppgifterna och studiquizen och visar på grundläggande kunskaper om händelseförloppet av den industriella revolutionen och använder ibland historiska ord och begrepp
arbetsuppgifterna och studiquizen och visar på goda kunskaper om händelseförloppet av den industriella revolutionen och använder ofta historiska ord och begrepp
arbetsuppgifterna och studiquizen och visar på mycket goda kunskaper om händelseförloppet av den industriella revolutionen och använder alltid historiska ord och begrepp