👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Vt-2021

Skapad 2021-01-18 19:14 i Köpmanholm skola Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval
Välkomna till spanska vårterminen 2021. Nedan hittar ni grovplaneringen för hela terminen. Den kommer delas i olika kunskapsområden som kommer publiceras här inne på unikum. Varje område kommer innehålla information om kunskapsmålet samt kunskapskraven för godkänt betyg.

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen fokuserar vi på

I ämnet spanska är det fem olika färdigheter som hela tiden tränas på olika sätt. Det centrala innehållet anger vad undervisningen handlar om när vi tränar på de olika förmågorna.

Detta ska du lära dig

Då vi tränar förmågor och strategier för att lära har vi naturligtvis ett konkret stoff vi bearbetar. Här är det stoff vi arbetar med under den andra terminen.

- Siffror 21 - 100. 

- Veckodagar / månader / årstider.

- Födelsedags relaterade ordförråd.

- Att prata om vädret.

- Familjen / kläder / hobbies.

- Olika verb i singular form (att ha, att heta, att gilla, att vara, att vilja, att göra, att finnas).

- Grammatiska begrep (genitiv, possessiva pronomen i singular, bestämda artiklar, några prepositioner, adjektiv placering).

- Frågeord (vilken / vilket, vad, hur, när).

- Uttal (h, ll, que, qui).

 

Så här arbetar vi

Vi utgår mest från boken Gracias men också webbsidan och olika material som video, musik och digitala övningar från olika källor. 

Så här får du visa vad du kan, eller så här kommer pedagogen att bedöma dig

Först och främst visar du vad du kan genom att delta aktivt i arbetet under lektionerna i spanska. Jag som lärare söker alltid efter information om vad du kan för att kunna bedöma kvalitén i de fem förmågorna som vi tränar utifrån kunskapskraven. Än viktigare bör du veta att jag framförallt söker efter informationen för att kunna hjälpa dig att utveckla dina förmågor i spanska varje gång vi träffas.

Rent konkret innebär det att du visar vad du kan då du :

- talar spanska i klassrummet genom att t.ex. ställa och besvara frågor, samtala, arbeta med talövningar, presenterar något, berättar, beskriver eller förklarar något etc.

- skriver spanska då du kommunicerar i skrift, gör skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

- visar att du förstår tal och text genom att följa instruktioner genom att göra något, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.

- visar att du har strategier för att lära spanska genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och tillämpning, visar att du ser samband mellan spanska och andra språk, vågar spanska till det och experimentera med språket, ställer frågor, använder kroppsspråk, hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt mm.

- Visar att du har kunskaper om spansktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, samt genom att se samband och skillnader mellan "oss och dem".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6