👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2021-01-18 20:34 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 5 SO (år 1-3)
Norden

Innehåll

Syfte och upplägg

I detta arbetsområde får eleverna lära sig vad olika länder och städer i Norden heter och var de ligger. Detta för att eleverna lättare ska kunna orientera sig i sin omvärld. De får även fördjupa sig i Nordens natur för att kunna göra geografiska analyser av sin omvärld. Eleverna får också studera fördelningen av Nordens befolkning för att förstå bakomliggande orsaker till att människor bor där de gör. 

 

Centralt innehåll

 •          ​​De nordiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning
 •          Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna
 • ​Namn och läge på Nordens länder och städer

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi

Kunskapskrav

 • Ha kunskaper om natur- och kulturlandskap samt resonera om orsaker till och konsekvenser av processer som formar jordytan

 • Använda geografiska begrepp

 • Använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden samt resonera om källornas användbarhet

 • Ha kunskap om Sverige, Nordens och Europas namngeografi

Matriser

SO
Norden

Livsmiljöer

E
C
A
Natur- och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Landskap, resurser och befolkning
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

E
C
A
Geografiska begrepp
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Kartor, källor, metoder och tekniker
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt föra enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt föra utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt föra välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Namngeografi
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har grundläggande kunska­per om Nordens namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.