Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering årshjul Språk

Skapad 2021-01-19 07:03 i Storvikens förskola Östersund
Förskola
Under månaderna januari och februari undervisar vi i området språk utifrån vår matris och årshjul.

Innehåll

GROVPLANERING Språk- Språklekar 

Rubrik: Språk - Språklekar

Nuläge:

I vårt årshjul har vi nu kommit till område Språk. Barnen kommer att få möta Pippi i olika språklekar, sagor, bilderböcker, spel etc.

 

Mål/syfte:

- att på ett lekfullt sätt stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

- Väcka barnens nyfikenhet för bokstäver, namnkort och ordbilder.

- Att träna sin förmåga att utveckla sin hörförståelse.

- Att träna sin förmåga att lyssna på varandra samt att kunna utveckla sin förmåga att återberätta.

 

Genomförande:

Vi arbetar medvetet med språklekar under den dagliga samlingen. Vi läser bilderböcker utifrån temat Pippi. Vi samtalar med barnen under dagen, vi pratar och benämner. Vi spelar spel och benämner olika föremål på tex Pippi memory och lotto.

Vecka 4 och 5 På samlingen undervisar vi utifrån Urskilja ord och språkljud; VI lyssnar ut rimord i enklare meningar och börjar lyssna ut hur rim orden rimmar med varandra. 

Kommunicera med symboler och bokstäver. Vi arbetar med barnens namnkort för att kunna läsa av ordbilden för sitt namn. Vi lär oss att benämna begynnelsebokstäverna i våra namn, vad den heter och hur den låter.

Vecka 6, 7 och 8 Vi fortsätter arbeta med barnens ordbilder och begynnelsebokstäver.

Vi arbetar med området Lyssna och Samtala. Vi berättar och lyssnar på sagor. Använder oss av konkret material, ser och lyssnar på sagor via projektorn. Barnen får träna att återberätta en kort handling, själv berätta enklare sagor.

Berätta och beskriva Vi arbetar med bildsekvenser, bilder från böcker för att träna sin förmåga att berätta till bilder.

Under dessa veckor kommer Pippi att delta vid vissa aktiviteter, när vi arbetar med området Språk.

Som avslutning på Området Språk bjuder Pippi in våra grupper till olika aktiviteter som kahoot, sakletarlekar etc. Pippi bjuder på en överraskning.

 

Dokumentation under lärprocessen: 

Vi dokumenterar i lärloggar och skriver ut dem och sätter upp dem på avdelningen,  för att synliggöra pågående arbete runt vårt årshjul som sitter i vår hall.

Vi pedagoger reflekterar och delger varandra från varje grupps arbete med språk. 

 

Ansvar: 

Alla vi pedagoger som arbetar med barnen på blåbär.

 

Uppföljning:

Vi pedagoger dokumenterar i barnens terminsavstämning vilket lärande och vilka kunskaper varje enskilt barn har.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: