Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågens tema Skogen våren -21

Skapad 2021-01-19 08:25 i Ekebacken förskola Kungälv
Förskola
Skogen utmanar barnen med material, färg och form. Motorik, teknik och fysik blandas med språk och matematik. En arena som erbjuder aktivitet och god hälsa samt fascinerar med sin stora variationsrikedom i art och bestånd.

Innehåll

I samband med att vi erbjuder en utökad utevistelse till barnen krävs det ett ökat engagemang och uppfinnighetsförmåga från pedagogerna. Att förlägga undervisning ute innebär för oss att vi använder oss av mycket naturmaterial men vi erbjuder en del material inifrån också. I skogen har vi funnit en plats där vi tillsammans bygger en koja med grenar och pinnar som barnen själva samlat in. Vi har burit upp en grill som vi placerat på vår samlingsyta. 

Förhållningssätt:

regler i skogen som gäller för regnbågen

vad får vi göra/inte göra i skogen, allemansrätten

hur aktiverar vi oss? 

årstiderna, på vilket sätt förändras naturen kring oss?

undervisning kring flora (växter) och fauna (djurliv)

nya begrepp, sätta ord på ting såsom vad och vilka som lever i skogen och hur.

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: