👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bea handlar

Skapad 2021-01-19 08:29 i Karlavagnens förskola Eslöv
Förskola
Bea ska handla. Hon har pengar och lapp. Då kan väl inget gå fel. Eller?

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

Vi har sett ett stort intresse hos barnen gällande vårt tema affär. Vi kommer att introducera boken denna vecka (v.3), genom att bekanta oss med bokens innehåll samt reflektera tillsammans. Då vi har sett att temat har väckt en nyfikenhet hos barnen & har vi nu valt att gå vidare med en ny bok som vi kan fördjupa oss i. På förskolan ska barnen erbjudas en stimulerande miljö och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intressen. I denna planerade undervisningen vill vi uppmärksamma och skapa förutsättningar för barnen att utveckla bland annat språket, men också om hur viktigt det är att ta tillvara med det material vi har, samt vad man ska tänka på när vi handlar. Vi kommer nu att grotta oss ner i boken och fortsätta att observera barngruppen.

 

Mål:

 

Mål 1: Vi vill ge barnen en ökad förståelse om hur viktigt det är att ta vara på det material vi har och vad man ska tänka på/ eller behöver när vi ska handla. Vi vill skapa möjligheter för barnen, så att dem kan fortsätta att utvecklas och samarbeta med varandra. Vi måste värna om det material vi har och hur viktigt det är att kommunicera med varandra samt visa empati. Vi vill genom vår valda bok göra barnen nyfikna på ett nytt innehåll och låta dem utvecklas genom att både få leka, experimentera och samtala med varandra.

Mål 2: i affären så lyfts matematiken väldigt mycket och bli en stor del av temat. Vi vill göra barnen nyfikna på hur det fungerar med pengar och hur man gör när man ska betala, att saker kostar olika mycket. Samt att barnens ska skapa egna varor av materialet vi har på förskolan dels för att handla nya saker kostar mycket. Men också för att när de får skapa sina egna material så kommer vi in på bland annat formerna som varorna beroende på vad det är barnet skapar m.m.
Mål 3: vi vill ge barnen möjlighet att få utveckla sina språk och i vårt tema så får dom den möjligheten. Genom både muntlig kommunikation men också använda sig av kroppsspråket och materialet vi har.
Mål 4: vi vill ge barnen möjlighet att få utforska så mycket olika material som möjlighet och genom vårat tema så när barnen skapar sina varor så används flertal olika material. Som dom får känna på och använda sig av och prova sig fram.

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Vi kommer att erbjuda varierade aktiviteter som vi kan koppla till vårt tema.

 

Samplanering

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Introducera en ny bok- Bea handlar. Högläsning, Poly glutt, reflektioner, besöka Tempo, leka i vår egna Kalle anka affär, göra egna experiment.

Hur ska vi göra(form)?
Vi börjar med att introducera boken i helgrupp. Därefter kommer vi att dela på gruppen och ha 2 grupper. Vi kommer att lyssna in barnens tankar, idéer och låta dem ha delaktiga samt ha inflytande över hur vi ska gå vidare med temat.

Vem/vilka(aktörer)?
Barnen på röda sidan samt Emelie & Therese (Pedagoger)

Var(ute-inne-rum-plats)?

Vi kommer att genomföra detta projekt på olika platser som bland annat i Kalle anka affären, vårt naturrum, ateljén & ute på gården.

När?

Detta tema startas upp vecka 3 och kommer att fortsättas att vidareutvecklas, så länge barnen visar intresse för detta.

Varför?
Vi ser att barnen tycker att detta är roligt och vi ser även att barnen växer med temat. Detta har väckt många samtal mellan barnen och har sett ett gott samarbete.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18