👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kottarna Röd A- Projektavstämning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 2

Skapad 2021-01-19 08:41 i 123571 Förskolan Centralvakten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra uppföljningen av projektarbetet där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna: vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen. Vi funderar kring "vart vi är på väg" och stämmer av med den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare.

Innehåll

 

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen                             

 •  

VAD: 

Vårterminen har börjat med att vi fokuserat på vad vi har för värdegrund på förskolan, samt våra kompisregler. Detta kommer vi fortsätta med de kommande veckorna. I projektet Barns möte med naturen planerar vi att väva samman två av gruppens intresseområden, konstruktion och sagor/berättelser.  

Under höstterminen skapade vi förskolegården samt en fantasivärld av återvinningsmaterial och material som vi hittat utomhus under våra utgrävningar som arkeologer. Detta intresse vill vi fortsätta ge barnen möjlighet att utforska. Vi vill ge barnen utrymme att konstruera med olika material och tekniker, samt att gruppen ska ha ett gemensamt projekt i form av ett "bygge" som växer fram. Exakt vad vårt skapande kommer resultera i är barnen själva med och bestämmer, det får växa fram under terminens gång. Vår tanke är att vi kommer fortsätta använda återvinningsmaterial, naturmaterial och annat material som barnen hittar utomhus. Vi kommer fortsätta med promenader minst en gång i veckan i vårt närområde.

 • Barnens intresse för sagor, berättelser och fantasi lever hela dagarna på förskolan då de berättar sagor för varandra, fantasilekar och samtal. Detta vill vi vuxna väva samman med konstruktionslekarna, då barnen kommer få möjlighet att skapa egna sagor, antingen i grupp eller enskilt, som har med våra skapanden att göra. 

VARFÖR (Syfte)

 

 • Syftet är att barnen ska ha ett gemensamt projekt som växer fram under både planerade och spontana tillfällen. 

 • Tanken är att sagorna som vi ska skriva ska ge barnen ytterligare en möjlighet att utforska skriftspråket. Då det är gruppens sista termin vill vi ge dem tillfällen att utforska och utveckla sitt intresse för skriftspråk, detta är ett av sätten vi kommer erbjuda det. 
 •  

HUR (Tillvägagångssätt)

 • Vi planerar veckan på måndagar och den största delen av den planerade verksamheten förläggs tisdag, onsdag och torsdag. Spontana tillfällen till aktiviteter som rör projektet kan ske varje dag under veckan. Vi planerar att genomföra aktiviteter både inne och ute, både på gården och i vår närmiljö. 
 •  
 • När vi förändrar något i vår innemiljö kommer barnens delaktighet och inflytande vara i fokus. De ska själva kunna ta fram material och till exempel utforska sina skapanden på egen hand. 

 • Vi kommer dokumentera projektet på vår projektvägg i vår miljö. 

 

VEM?

 •  
 • Alla barn kommer få möjlighet att delta i alla aktiviteter. De barn som inte vill delta i en viss aktivitet kommer bli tillfrågad flera gånger. Om ett barn missar ett undervisningstillfälle tar vi igen det genom att upprepa aktiviteter som i gör flera gånger. 
 • Alla vuxna i gruppen är ansvariga för att planeringen följs.

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 •  
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt.
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
 • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •