👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa - ኣካላት ወዲ-ሰብን፡ ጥዕናን

Skapad 2021-01-19 09:03 i Racklöfska skolan Åre
Åk 4-6, vi arbetar med kroppen, faktakunskaper om kroppen och begrepp som hälsa, kost, motion och relationer!
Grundskola 4 – 6 Modersmål Svenska som andraspråk Biologi
I vår kropp finns många organ som samverkar för att du ska må bra. I denna teman får du lära dig om hur organen ser ut och fungerar och hur de påverkas av kost, sömn och motion.

Innehåll

Syfte ( Lgr11):

Centralt innehåll ( Lgr11):

Du ska: * Veta hur kroppen är uppbyggd och hur skelett, muskler och leder samverkar.

Det här kommer du få lära dig:

 • Namnen på viktiga organ i din kropp och veta hur de fungerar.
 • Matens väg genom kroppen.
 • Blodets väg genom kroppen och veta dess funktion.
 • Vad goda hälsovanor innebär.
 • Vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas
 • Hur kroppen påverkas av sömn, mat, motion och beroendeframkallande medel.
 • Leta fakta på olika sätt och kritiskt granska dessa.

 • Redovisa valda delar ur ditt arbete om kropp och hälsa.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att titta på olika filmer, läsa och titta på bilderna i olika läroböcker och gå in på webben för att söka fakta.
 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar
 • Vi kommer att träna på att anteckna till film och föreläsningar.
 • Vi kommer att jobba med egen läsning med instuderingsfrågor.

Tidsåtgång:

 • Vi kommer jobba med detta från vecka 2 - 9

Det här kommer vi att bedöma:

 • Vi tittar på om du med egna ord kan visa att du förstått det du lärt dig ex. genom att använda egna ord och beskrivningar istället för att skriva av den information du hittat.
 • Vi tittar på hur du klarar av att följa instruktioner och hur självständigt du kan arbeta.
 • Vi tittar på din förmåga att kunna redogöra för vad god hälsa innebär.
 • Vi tittar på hur du, utifrån fakta och kunskaper om kroppen, kan resonera och diskutera kring hälsa
 • Vi tittar på din förmåga att veta hur kroppen är uppbyggd och fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Bi Ml SvA
Kropp och hälsa

Kroppens organ

Blodomloppet, andningen, skelettet, musklerna, rening (blod och njurar), huden, hjärnan, nervsystemet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Organens funktion
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Har grundläggande kunskaper om organens funktion Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan detaljerat förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Samtala
Att kunna delta i diskussioner om kropp och hälsa och använda rätt ord och begrepp, t.ex. organens rätta namn.
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
 • Bi  A 6
Deltar i samtal endast på direkt uppmaning eller fråga. Använder sig inte av faktakunskap i samtalen. Använder mest vardagliga ord.
Deltar i samtal och diskussioner med egna reflektioner och argument. Använder delvis faktakunskap för sina argument. Använder till största delen rätt begrepp
Deltar aktivt i samtal och diskussioner. Argumenterar och reflekterar på ett sådant sätt att diskussionerna förs framåt. Använder faktakunskap för sina resonemang och argument. Använder rätt ord och begrepp i samtal om kropp och hälsa.

Hälsovanor

Allsidig nyttig mat, motion, friskvård
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa-kost-motion-hälsa
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  E 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  C 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
 • Ml  A 6
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet ge något exempel på och enkelt beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsan.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.