👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, demokrati och demokratiska beslutsprocesser

Skapad 2021-01-19 09:09 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med begreppet demokrati samt de demokratiska beslutsprocesser som finns i samhället.

Innehåll

LPP Samhällskunskap

Syfte:

Arbetet syftar till att du ska utveckla följande förmågor:

  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

  • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

  • reflektera över demokratiska värden och beslutsprocesser.Centralt innehåll:

För att utveckla ovanstående förmågor använder vi följande centrala innehåll:

  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven

 

Kunskapskrav

Efter avslutat arbete behöver eleven visa att:

  • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

 

Arbetssätt

Pararbete, genomgångar, film, eget arbete, textläsning, diskussioner.

 

Bedömning

 

Du kommer bedömas under arbetets gång samt med ett avslutande prov.