👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminplanering

Skapad 2021-01-19 09:18 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Terminsplanering för trä och metall slöjd ÅK 8.
Grundskola 8 Slöjd
Terminsplanering Trä och metall slöjd.

Innehåll

 

Vecka

 

V.1

 

 

V.2

Terminsplanering. Genomgång, kunskapskraven, lektions struktur, säkerhet, städning, loggboken.

 

V.3

Ståltrådfigurer 

    V.4

Ståltrådfigurer 

 

V.5

Ståltrådfigurer 

 

V.6

Ståltrådfigurer 

 

V.7

Eget projekt.

 

V.8

Eget projekt.

 

V.9

Sportlov

 

V.10

Eget projekt.

 

V.11

Eget projekt.

 

V.12

 

 

V.13

 

 

V.14

Påsklov

 

V.15

 Bildhuggeri kost. 

 

V.16

 Bildhuggeri kost. 

 

V.17

 Bildhuggeri kost. 

 

V.18

 

 

V.19

13 maj Kristi himmelsfärd.

 

V.20

 

 

V.21

 

 

V.22

 

 

V.23

11/06 Skolavslutning.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ståltråd konstfigurer .

Matriser

Sl
Slöjd

Planera och framställa slöjdföremål

E
C
A
Formge föremål
Arbetar efter färdig modell, väljer själv färg storlek och vissa detaljer.
Gör relativt väl genomarbetad formgivning.
God och självständigt genomförd formgivning.
Framställa föremål
Producerar slöjdföremål.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Hantera redskap och verktyg.
Hanterar verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behärskar redskap och verktyg på ett säkert och ändamålenligt sätt.
Visar skicklighet i hantering av redskap och verktyg.
Hantera olika material.
Arbetar med de material som är mest lämpat för slöjduppgiften.
Med handledning väljer eleven material som är lämpligt för arbetet.
Motiverar sitt materialval med god kunskap.
Hantera olika tekniker.
Arbetar med de tekniker som ingår i slöjduppgiften.
Kan pröva och omprövar hur hantverkstekniker fungerar.
Kan systematiskt pröva och ompröva hur hantverkstekniker kan användas.

Arbetsprocess

E
C
A
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets­ och miljöaspekter.
Ger enkla motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Ger utvecklade motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Ger väl utvecklade motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Utvärdering

E
C
A
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Gör en enkel utvärdering med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Gör en skriftlig utvärdering med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Förklarar och motiverar olika led i arbetet. Visar på hur den egna insatsen har påverkat resultatet
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
För enkla resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
För utvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
För välutvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.

Sl
Textilslöjd

E
C
A
Slöjdföremål
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.