Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2021-01-19 09:34 i Bälinge skola Uppsala
Under några veckors tid kommer vi att arbeta undersökande och du kommer att få lära dig mer om väder, värme och kyla.
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer att arbeta med värme, kyla och väder. Målet är att du ska veta varför solen är viktig för livet på jorden. Du ska kunna ge exempel på hur vi kan spara värme, hur värme sprider sig och förklara hur vindar uppstår. Du kommer också få lära dig hur moln, regn och snö bildas. Slutligen ska du kunna ge exempel på hur man på olika sätt kan mäta väder.

Innehåll

 Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* veta varför solen är viktig för livet på jorden.

* kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.

* kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.

* kunna förklara hur vindar uppstår.

* veta hur moln, regn och snö bildas.

* kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder. 

Så här arbetar vi med ämnesområdet

 • läsa och diskutera faktatexter.
 • se på och diskutera filmer.
 • svara på frågor kring värme, kyla och väder.
 • lära dig begrepp kopplade till arbetsområdet  värme, kyla och väder
 • avslutas med ett förhör
   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Kunskapskrav fysik

F (insats krävs)
E
C
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Dokumentera undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Energins källor, användning, flöde
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: