👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseglädje

Skapad 2021-01-19 10:01 i Myrans förskola Säter
Förskola
Många av barnen tycker om att röra på sig. Det vill vi ta tillvara på och kommer tillsammans med barnen upptäcka och utforska olika rörelseaktiviteter.

Innehåll

Nuläge: Många av våra barn tycker om att få springa, hoppa, krypa, dansa. Vi kommer att upptäcka och utforska nya och andra mer kända rörelseaktiviteter tillsammans.

Syfte: Barnen ska genom olika rörelseaktiviteter få lära känna sin kropp och bli medveten om sin förmåga till rörelse samt att utveckla sin motoriska förmåga. Barnen ska också få bli medvetna om att det är viktigt för sin hälsa att röra på sig och få känna hur kul det är att röra på sig, Rörelseglädje! Barnen kommer även få träna sig på att lyssna, förstå instruktioner samt utveckla sin samarbetsförmåga.

Metod:

- går till skogen

- går på promenad i närmrådet

- sång och danslekar

- miniröris

- avslappning

- disco/dans

- röreslelekar både inne och ute

- går till Stora gården och upptäcker den utifrån årstid

 

 

Dokumentation:

- Fotografera det vi leker, upptäcker, upplever och undersöker.

- Lärlogg i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18