👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupper och konflikter

Skapad 2021-01-19 09:52 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Pedagogik
Under momentet kommer ni få lära er vad som definierar en grupp. Vilka olika typer av grupper det finns och vad som gör att en grupp kan bli framgångsrik.

Innehåll

Planering grupper, och konflikthantering

v.3 Måndag : Genomgång grupper, grupprocessen och konflikter

v.3 Fredag: Fortsätta med arbetsuppgiften – lämna in på teams.

v. 4 Måndag:  Film Tusen gånger starkare

v.4 Fredag: Film och start av analys

v.5 Måndag: Skriva klart analysen lämna in på unikum  

Uppgifter

 • Analys av Tusen gånger starkare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Det sociala sammanhanget och gruppens betydelse för lärande.
  Ped  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  E