👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handlingsplan för att utveckla leken i barngruppen Kvisten 2021

Skapad 2021-01-19 09:55 i Ribby förskola Haninge FSK/GR
Förskola
Leken

Innehåll

Vilken lek har ni sett i er grupp som ni kan utveckla och koppla till projektet?

Vi har inte sätt någon direkt lek som är kopplad till projektet ännu då vi inte har tittat med dom glasögonen.

 

Vad anser ni är pedagogernas roll i den utvecklade leken. (pedagogernas förhållningssätt)

Att vara mer lyhörda, medforskande och engagerade. Stötta i leken när det behövs så dom ska kunna komma vidare i sin lek.

Planera.

Vilka tillägg behöver göras i miljön inne/ute till er lek? Behöver det skapas en ny miljö eller beställas material till er lek?
Våra Miljöer anser vi är bra men det skulle behövas mycket mer material. Både skapande material och konkreta material.

 

Hur tillgodoser ni pedagoger barnens åsikter och deras påverkan av projektet och i leken?

Genom att vara lyhörda och lyssna till barnens tankar. Att framförallt hur mycket dom vill delta i
projektet är en barometer för oss om de tycker att det vi arbetar med är intressant eller om det behövs ändras något. Tillexempel har vi märkt att det vi började med i projektet inte engagerade barnen så har vi gjort en liten vändning. Samma sak gäller även i leken.