👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik - moment 3 Process- och straffrätt, Case.

Skapad 2021-01-19 10:19 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Juridik
Straff- och processrätt. Straffrätten är läran om vilka handlingar som är straffbara och påföljderna kan bli för den som begår brott. Processrätten anger spelreglerna för hur en straffrättslig och civilrättslig process i domstol ska gå till.

Innehåll

Syfte

Att förstå straffrättsliga och processrättsliga problemställningar. 

En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättsväsendet.

Materiel

Vi jobbar med kap. 4 i läroboken Privatjuridik

Eva Lundberg, Mikael Pauli och Erik Öman (2011) Lex privatjuridik. Malmö: Gleerups.

Lagen.nu m.m.

Genomförande

Vi läser läroboken, ser på filmer, arbetar i grupp och individuellt, gör övningar och redovisar.

 

Den slutliga redovisningen

En muntlig redovisning

1. CASE inom straffrätt - undersökning av ett brottsområdet 

En utvärdering av momentet

Koppling till Skolverkets styrdokument

Centralt innehåll

 • En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. 

 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Kunskapskrav

Betyget E
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället. 
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget C
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Betyget A
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället.När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Uppgifter

 • CASE. Muntlig redovisning.

 • Utvärdering av momentet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.
  Jur  -
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  Jur  -

Matriser

Jur
Straff - och processrätt

E-Enkelt
D- Till övervägande del
C- Utförligt
B- Till övervägande del
A-Komplext
Juridiska begrepp
Offentligrätt, civilrätt, internationell rätt, EU rätten, konstitutionell rätt. Begrepp inom områdena processrätt och straffrätt.
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Till övervägande del, men ej till fullo
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang
Till övervägande del, men ej till fullo
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Analys
En översikt över svenska rättsregler, brott och straff, samt hur det svenska rättsväsendet fungerar, Straff och processrätt, muntligt och skriftligt.
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven privatjuridiska problem och redovisar dem med enkla och grundläggande lösningar och resonemang
Till övervägande del, men ej till fullo
Utifrån fallbeskrivningar löser eleven privatjuridiska problem och redovisar dem med utförliga lösningar och med noggranna resonemang.
Till övervägande del, men ej till fullo
Utifrån komplexa fallbeskrivningar löser eleven privatjuridiska problem och redovisar dem avancerat och nyanserat med komplexa förklaringar och resonemang.
Procedur
Procedur och källor, rapport, disposition och struktur. Vetenskapligt förhållningssätt. Källhantering. Att återge, omtala och att ange dem.
Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Till övervägande del, men ej till fullo
Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Till övervägande del, men ej till fullo
Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat något sådant dokument.
Bedömning av egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Till övervägande del, men ej till fullo
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Till övervägande del, men ej till fullo
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.