👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kommunikation

Skapad 2021-01-19 10:32 i Vallastadens grundsärskola Linköping
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation
Kommunikation med tecken och bilder.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

För att öka dina möjligheter till att kommunicera ska du lära dig utrycka dig med hjälp av bilder och tecken som stöd ( TSS)Detta för att du ska kommunicera med hjälp av tecken som stöd och bilder men också för det talande språket.

Hur ska vi lära oss? 

Du kommer med hjälp av bilder träna på att teckna och tala hela meningar. Vi kommer att spela spelet tur i kvadrat.

Det här kommer att bedömas

Att du kan uttrycka och teckna det på bilderna och tolka andras avsikter.

Viktiga begrepp

Du kommer lära dig färger, fordom osv men också kunna utrycka dig med en mening som tex Jag vill ha blå skor.

Så här visar du vad du kan

Under lektionstillfälle ska du lärt dig de olika tecknen och bilderna som vi arbetat med. du kommer också att ges möjlighet att visa detta under hela skoldagen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3