Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Experiment

Skapad 2021-01-19 10:29 i Vallastadens särskola Linköping
Natur och Samhälle. Experiment -Tillverkning av Lavalampa.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Experiment anpassat för elever i Grundsärskolans Fritidshem

Innehåll

Experiment

Vecka 2  Vi gör en Lavalampa.

Vecka 3 Studiedag.

Vecka 4 Vi utforskar olika vätskor

Vecka 5 Vi gör en färgvirvel

Vecka 6 Vi fryser in vatten och färgar den med karamellfärg. Vi gör istavlor på papperstallrikar

Vecka 7 Vi gör mjölk till sten och gör ett studsägg

Vecka 8 Vi gör månsand

Vecka 9 Vi arbetar med vatten (Flytande, fast, ånga) 

Vecka 10 Vi arbetar med vattnets densitet (flyta, sjunka)

Vecka 11 Vi gör en raket (mint mentos + cola light)

Vecka 12 Vi gör maränger

Vecka 13 Avslutning med marängsviss  

Samverkan med skolan

I skolan så jobbar vi med tema vinter så eleverna arbetar med bland annat vattnets olika former och har pratat om att det är kallt.

Elevernas delaktighet

Varje elev har ett anpassat arbetssätt för att kunna delta.

Elevernas utvärdering

När: Utvärdering kommer att ske vecka 14

Hur: Vi tittar på de olika dokumentationerna från de olika experimenten. Eleverna får berätta vad de har gjort/vad som är på skärmen.

Personalens Utvärdering

När: Utvärderingen kommer att ske vecka 15

Hur: Vi fyller i vårt dokument för analys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: