👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2021-01-19 10:50 i Grebbestadsskolan Tanum
Arbete i geografi om Sverige.
Grundskola 4 Geografi
Vi ska under höstterminen arbeta med Sverige. Du skall känna till namn och läge på Sveriges största orter, sjöar, berg och landskap. Du skall lära dig om Sveriges natur, klimat och hur och var vi lever och bor. För att lära dig detta kommer vi att läsa texter och kartor, se film, ha genomgångar, samtal och diskussioner. Därefter ska du välja ett landskap och göra ett fördjupningsarbete på det landskap du valt. Du skall lära dig vanliga geografiska begrepp. Du ska söka fakta från olika källor och träna på att skriva fakta med egna ord. Du ska träna förmågan att se samband och orsak och verkan. Ditt fördjupningsarbete skall du redovisa muntligt för klassen.

Innehåll

Mål - syfte

Mål - centralt innehåll

Konkretion

Det här skall du lära dig om och de här förmågorna bedöms:      

Dina kunskaper om:

 • Sveriges natur och klimat.
 • Sveriges landskap, orter, hav, vatten och berg.
 • Vanliga geografiska begrepp.

Din förmåga att:

 • söka fakta från olika källor och skriva fakta med egna ord.
 • se samband, orsak och verkan.
 • presentera ett fördjupningsarbete skriftligt och muntligt.

Uppgifter

 • Landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Ge
Sverige

Behöver träna mer/kan till viss del
Kan oftast/har godtagbara kunskaper
Är säker/har mer än godtagbara kunskaper
Jag kan berätta om Sveriges natur och klimat
 • Ge  E 6
Jag kan visa var Sveriges landskap ligger. Jag kan också visa och namnge några orter, hav, vatten och berg.
 • Ge  E 6
Jag kan geografiska begrepp
 • Ge  E 6
Jag kan söka fakta och skriva en faktatext med egna ord.
 • Sv  E 6
Jag kan presentera och redovisa mitt fördjupningsarbete för klassen.
 • Sv  E 6