Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ute

Skapad 2021-01-19 11:02 i Skeppets förskola Varberg
Förskola
En gång i veckan har vi matematik utomhus bl.a. i skogen.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?
Avgränsa så att det inte blir för stort och brett område vilket gör det svårt att följa barnen lärande.
(Hänvisa till relevanta mål i Lpfö-18 längst ner i mallen)

b. Varför har vi valt detta mål?

Många barn är intresserade av matematik och att lösa olika problem. Vi har märkt att flera barn inte knäckt koden för att räkna antal. Vi vill utmana barnen till flera matematiska begrepp t.ex. mätning, rumsuppfattning, taluppfattning.

Vi har valt detta tema utomhus för att barnen även ska få möjlighet att lära genom rörelse, samarbete och upptäckarglädje som ju uppmuntras mer i t.ex. skogen. 

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när barnen:

När barnen har fått en större förståelse för antal, räkneord och tals storlek. Detta kommer vi observera bl.a.  under matematiktillfällena, spelstunder, matsituationer och andra spontana tillfällen. 

 

 

 

3. Planerad tidsperiod:

v.5 tom v.17

 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

För att få en större förståelse för hur långt varje barn kan räkna, radar vi upp 10 föremål som barnen får pröva att räkna. Detta för att vi ska kunna lägga upp planeringen på bästa sätt.

Vi kommer även lägga fem stycken t.ex. knappar i en hög och be barnen räkna. 

Detta för att vi ska kunna lägga upp planeringen på bästa sätt

De barn som kommit längre i  sin taluppfattning kommer vi utmana med att räkna fler föremål i båda uppgifterna. 

Vi startar med en rolig happening i skogen där "någon" kommit som är hemlig och lämnat ett brev till barnen.

 - Lärmiljö:

Vi kommer ha matematiskt material tillgängligt. 

 - Planerad undervisning:

Vi börjar med taluppfattning som innefattar: räkneord, antal och tals storlek. 

 - Spontan undervisning:

Vi tar tillvara barnens intresse och pratar matematik vid olika tillfällen samt uppmuntrar till problemlösning.

 

5. Dokumentation

a. Vad ska vi titta efter? 

Se kännetecknen ovan.

b. Vilka metoder har vi för att dokumentera?

Barnintervjuer, fotografier och loggbok.

c. När ska dokumentationen göras/gemensam reflektion?

Vid kvaltiden.

 

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

- Normer och värden


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget


- Jämställdhet

- Det kompensatoriska uppdraget


- Digital kompetens

- Flerspråkighet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: