👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 1-3

Skapad 2021-01-19 11:52 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är egentligen teknik? Nu under lågstadiet ska vi undersöka vad teknik är och prova på att göra olika tekniska lösningar.

Innehåll

Mål med undervisningen

Ge eleverna verktyg för att göra tekniken runt omkring dem synlig och begriplig. Det kan handla om att göra egna konstruktioner, synliggöra tekniska lösningar i rummet i vår vardag samt sätta ord och begrepp på enkla tekniska lösningar.

Göra eleverna förtrogna med vanliga arbetssätt för att utveckla tekniska lösningar. Eleverna får prova och dokumentera egna tankar och idéer.

Göra eleverna medvetna om teknikens roll i samhället och vardagslivet, hur den förändrats över tid, samt konsekvenser av teknikval för människan, samhället och miljön.

 

Hur eleven bedöms

Då det inte finns nationella kunskapskrav för åk 3 i ämnet, arbetar vi mot kunskapskraven för betyget E i åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3