Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min favoritlåt

Skapad 2021-01-19 11:56 i Grindskolan Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Musik är något som påverkar oss alla. Musiken gör oss lyckliga när vi är ledsna, gör oss peppade när vi behöver komma igång och framkallar känslor i alla dess former. Musiken är även sammankopplad med minnen och kan framkalla nostalgiska ögonblick. I detta arbetsområde ska vi analysera en låt och dela med oss av insikterna som uppstår.

Innehåll

Syfte

 • Arbeta med ett ämne som betyder något för oss alla och är en del av vår vardag.
 • Att få insikt i olika musikaliska genrer.
 • Att träna på muntlig presentation och träna på att diskutera musik och text efter presentationen.
 • Att söka efter information på internet och använda informationen i din presentation.
 • Att använda digitala hjälpmedel i din presentation (exempelvis powerpoint, bilder, ljud).

 

Metod

 • Jobba i par eller individuellt.
 • Utgå från checklistan nedan.

 

Checklista för presentationen:

 • Välj en låt på svenska, leta fram texten och analysera den.
 • Ge en bakgrund till låten: 1) Vem är det som sjunger? 2) Vem är han eller hon? Beskriv artistens karaktär. 3) Var kommer han/hon ifrån? 4) Beskriv hur artisten började sin karriär. 5) Vilken typ av musikgenre är det? 6) Vad är typiskt för just den musikgenren? 
 • Sök på internet efter svar på dessa frågor. Redovisa vilken källa du hämtar din information ifrån.
 • Förklara vad texten i låten handlar om. Visa texten på din presentation.
 • Förklara varför du gillar låten och texten. 
 • Hur får låten dig att känna?
 • Spela en kort bit av låten. Välj en bit av låten som du tycker är bra/representerar låten på ett bra sätt. 

 

Presentation

 • Muntligt: presentation i klassrummet med digitala hjälpmedel.
 • Längd: ungefär 2-3 minuter per person/grupp. 
 • Efter varje presentation kommer vi ha en kort diskussion om låten. 

 

Att tänka på

 • Försök att ha en röd tråd i din presentation med inledning och avslutning. 
 • Använd dina digitala hjälpmedel för att förtydliga din presentation och göra den mer begriplig.

 

Tidsplanering

 • V. 4-6: förbereda för presentationen. Välja en låt, söka efter information, göra anteckningar, arbeta med digitala visuella hjälpmedel, öva på din presentation.

 

 • V. 7-8: presentera och diskutera.

   

Uppgifter

 • Presentation: min favoritlåt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Muntlig presentation

-
E
C
A
Struktur
Presentationen hänger inte ihop.
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Sakkunskap/fakta
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Framförande
Mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken. Vissa delar är svårt att uppfatta av de som lyssnar.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken. Innehållet är tydligt presenterat.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns. Kroppspråket visar på ett viss engagemang.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt. Ett engagemang är tydligt som fångar de som lyssnar.
Hjälpmedel
Hjälpmedlet används inte.
Presentationen blir tydligare med hjälp av t.ex. bilder.
Hjälpmedlet används på ett effektivt sätt för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Presentationen görs mer begriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: